Saçların Anatomisi

Saçların anatomisi Kafatasını saran yumuşak dokuya skalp denilmektedir. Skalp ortalama 6 mm. kalınlığındadır. Deri, bağ dokusu, aponevroz, gevşek areolar doku ve perikranyumda oluşur Kalın deri saç telleri içerir. Sebase bezler açısından zengindir. Yaşın ilerlemesi ile sebase bezlerin salgıları azalmakta, bu da saç tellerinde kurumaya yol açmaktadır. Damarlar ve sinirler bağ dokusunda bulunmaktadır. Aponevroz frontal ve oksipital kaslar arasında bulunan sıkı bağ dokusudur. Supratroklear, supraorbital, süperfisiyal temporal, oksipital ve posterior aurikular arterlerden beslenir. Replasman esnasında bu damarların zarar görmesi engelenmelidir. Supratroklear, supraorbital, büyük oksipital, küçük oksipital, zigomatikotemporal ve aurikulotemporal sinirler tarafinden inerve edilir.

Saç anatomisi

Saç deri altındaki kök ve derinin üstündeki gövdeden oluşur. Saçların form, renk, kalınlık ve yumuşaklıkları ırk, cinsiyet, anatomi ve yaş a göre değişiklik göstermektedir. Dıştan içe doğru kutikle, korteks ve medullada tabaklarından oluşan, keratinize hücrelerden meydana gelen gövde ortalama 80 mikrometre kalınlığındadır. Matriksin içersinde hızlı bölünen hücreler bir üst zonda keratinize olarak gövdeyi meydana getirirler. Keratinize hücreler gövdenin alt kısımlarında tabakalaşırken gövde yukarı doğru hareket eder ve saç bu şekilde büyür.

Saçlar gruplar oluştururlar. Bu gruplar foliküler ünite ekstraksiyonu yönteminin anatomik temelini oluşturur. Replasman cerrahisi sonrası doğal görünümün sağlanmasında bu grupların anatomik bütünlüğünün korunması kritik önem taşır. Normalden az saç teli içeren greftlerin kullanılması yoğunluğu azaltırken, normalden fazla saç teli içeren greftlerin kullanılması yapay bir görüntüye yol açacaktır.

Saç folikükü saçlı deride 3, 3,5 mm. derinde bulunur.

Normalde iki çeşit saç tipi vardır; vücudun her yerinde bulunabilen, ince, yumuşak, açık renkli vellüs saçlar ve saçlı deri, pubik bölge ve kaşlarda bulunan kalın, sert, koyu renkli terminal saçlar. Erkek tipi saç dökülmesinde döngüler ilerledikçe terminal saçlar incelmekte vellüs saçlara dönüşmekte ve sonuçta kellik oluşmaktadır. Kel bölgelerde buluana saç kökleri artık saç üretmemektedirler.

Saç çizgisinin anatomisi
Fronto-temporal resesyon ön saç çizgisi ile yan saç çizgisinin kesişmesinden oluşur. Doğal görünümlü saç çizgisi elde etmekte çok büyük bir öneme sahiptir. Bu resesyon genç erişkinlerde ve bayanlarda genellikle yoktur. Yaş ilerledikçe bu bölge geriye giderek derinleşir. Doğal saç çizgisi düz ve düzenli değildir. Saç ekimi yapılırken hastanın yaşı, kafa kemiklerinin yapısı, alın anatomisi dikkate alınırken normal saç çizgisi anatomisi de göz önünde tutulmalıdır.

25 Ekim 2015 - 30 Ocak 2015