Ödem oluşumu ve giderilmesi

Basitçe sıvıların deri altında ve dokularda görülmesi şeklinde tanımlanabilir. Pek çok nedene bağlı oluşabileceği gibi çeşitli operasyonlardan sonra da görülebilen bir durumdur. Sadece operasyon sonrası değil çeşitli travmalardan sonrada görülebilir. Saç ekiminde donör alana ve alıcı alana lokal anestezi uygulanmaktadır. Bu lokal anastetikler sıvı formdadırlar. Saç ekimi yapılacak alan büyüdükçe uygulanan lokal anestezi miktarı da artmaktadır. Bu miktar arttıkça ödem riski de artar.

Saç ekimden sonra ödemin görülebilmesinin diğer nedeni de direkt cerrahi travmanın yol açtığı enflamasyondur. Travma ne kadar az ise ödem de o kadar az olacaktır. Bir diğer neden de hastanın çeşitli ajanlara karşı alerjik oluşu olabilir. Saç ekimi sonrası ödemin azaltılması için çeşitli ilaçlar kullanılabilir.

Saç ekim sonrası oluşabilecek ödemin yüze yayılmasını önlemek için hastanın sırt üst yatması, yüz üstü yatmaması önerilmektedir. Yine bu nedenle hasta öne doğru eğilmemelidir.

Operasyon sonrası ödemin önlenmesi için kafein, alkol ve sigara alımı kısıtlanmalı, diyetten tuz çıkarılmalıdır. Besinlerle protein ve karbonhidratları aşırı alınması da ödemi arttırabileceğinden operasyon sonrası protein ve karbonhidrat alımı normalden fazla olmamalıdır. Sebze ve meyve ağırlıklı diyetler önerilebilir. Su alımı arttırılabilir. Yine ödemi azaltmak için posalı yiyecekler, meyve ve sebzeler, bitki çayları önerilebilir.

Çeşitli alerjiler de ödeme yol açmaktadırlar. Eğer bir alerji hikayesi mevcut ise saç ekiminden sonra alerjiye yol açabilecek maddelerden uzak durulmalıdır.

25 Ekim 2015 - 26 Nisan 2014