Hakımda

Doçent Doktor Serdar GÖKREM  Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı ; 1972 yılında Tokat ta doğdu.

Orta öğrenimini Türkiye – Ankara Cumhuriyet Lisesinde tamamladıktan sonra 1989 yılında HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’ ne başladı. 1996 yılında tıp eğitimini tamamladı.

1997 yılında ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim dalında ihtisasa başladı. 2002 yılında eğitimini tamamlayarak Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı ünvanını aldı.

2002-2011 yılları arasında ANKARA EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ, II. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi kliniğinde çalıştı..

2004 yılında GATA da, 2010 yılında da Zürihte mikrocerrahi eğitimleri aldı.

2011 yılında doçentlik ünvanı aldı.

Doçent Doktor Serdar GÖKREM’ in ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış pek çok bilimsel maklalesi ve ulusal kongrelerde sunulmuş pek çok bilimsel sunusu bulunmaktadır.

2008 yılında saç ekimi ile ilgili bilimsel bir makalesi dünyaca kabul görmüş olan Annals of Plastic Surgery dergisince kabül edilip yayınlanmıştır :

Saç ekiminde foliküler ünite ekstraksiyonu (FUE): kişisel deneyim

Follicular unit extraction in hair transplantation: personal experience.
Gökrem S, Baser NT, Aslan G.
Ann Plast Surg. 2008 Feb;60(2):127-33

2008 yılında Journal of cosmetic dermatology dergisinde saç ekimi ile ilgili yayını yayımlandı:

Gökrem S., “Saç replasman cerrahisinde saç transplantasyonuna genel bakış”, Türkiye klinikleri J Cosm Dermatol-Special Topics, 1(4), 46-50 (2008).

2010 yılında Grabb & Smith’ s Plastic Surgery kitabının Türkçe çevirisinde saç ekimi bölümünü Türkçeye çevirdi:

S. Gökrem, “Saç transplantasyonu”, Serdar M. Gültan, Grabb & Smith’ s Plastic Surgery – 6. Baskı, , Güneş tıp kitapevleri, Ankara, İstanbul, 2010, 562

 Doçent Doktor Serdar GÖKREM Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği üyesidir