Saç ekimi

Tanımlandığı ilk yıllardan beri Saç ekimi evrim geçirmektedir. Bu evrim sürecinde tanımlanan alanlarda en yoğun ve doğal fark edilmez şekilde yapma ilkesine göre gelişmiştir. Bu ilke çerçevesinde son yıllarda önemli gelişmeler sağlanmış, seksenli senelerde fut yöntemi ile elde edilen kazanımlar ve deneyimler ve son yıllarda tanımlanan fue yöntemi ile başarıya bir adım daha yaklaşılmıştır.

Saç ekiminde foliküler ünite tanımlaması günümüz modern fue saç ekim yönteminin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle oldukça iyi anlaşılmalıdır.   Saçlı derideki saç telleri gruplar halinde, kümeler oluşturmakta, kümelerinin her birine çeşitli deri ekleri eşlik etmektedir. Doğal görünümün sağlanması saç tellerinin foliküler üniteler şeklinde ekilmesi ile mümkün olacaktır.

Donör alandaki foliküler unite greftlerinin elde edilmesi yöntemi ve elde edilen bu greftlerin saç ekim teknikleri üzerinde tartışmalar devam etmektedir. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi tekniklerinin yumuşak dokuya yaklaşım ve doku transferi prensipleri bu konuda bize yol göstermektedir. Foliküler ünite greftleri elde edilirken greftlere zarar verilmemeli donör alandaki saç telleri korunmalı, sonuçta oluşan donör alan morbiditeleri maksimum kazançlarla minimum tutulmalıdır. Foliküler ünite gretlerinin nakli esnasında yine yumuşak doku travması minimum olmalı, yumuşak dokuya yaklaşım prensiplerinden hiçbir zaman taviz verilememelidir.

Bu tartışmada foliküler ünite greftlerinin elde edilmesi teknikleri ve elde edilen greftlerin ekim teknikleri ile ilgili deneyimler paylaşılmış, genel bir değerlendirme yapılmış, metodoloji ve tekniklerle ilgili avantaj ve dezavantajlar sunulmuştur.

Foliküler unite elde edilirken temel amaç foliküler ünitenin kendi iç yapısı bozulmadan çevre dokulardan diseke edilerek izole edilmesidir. Bazı klinikler bunu loop kullanarak yapmayı tercih ederken bazı kliniklerde loop kullanılmamaktadır. Bu konudaki tartışma devam etmektedir.

Foliküler unite ekstrasiyonu (FUE) yönteminin en önemli avantajı belki de kısa zamanda maksimum foliküler ünite greftinin minimum donör alan morbidite ile elde edilebiliyor olmasıdır.

buyuk_Sac_Ekim_2

Doktorlar tarafından Hastane’de ameliyathane ortamında saç ekimi işleminin gerçekleştirilmesi gerektiği yasalarca belirlenmiş, saç ekimi fiyatları gibi husuların ilgili yerlerde muayene sonucuda belirtilebilmektedir.