Saç Ekimi

Saç ekimi ile saçsız bölgelerin tedavisi Çeşitli nedenlerle büyüme fazı kısalmış saç tellerinde devam eden dökülme, eğer saç mezoterapisi ve saç uzatma yöntemleri ile tedavi edilmeye çalışılmazsa, sonuçta saçlı deride saçsız alanların oluşmasına yol açar. Kellik kelimesi çok sempatik bir kelime olmamakla birlikte anlamı karşılayan başka kelime de yoktur. Kel bölgelerdeki foliküller artık saç üretmemektedirler. Saç kaybı çoğu insanın sorunu haline gelmiştir.

Saç Ekimi ile Doğal Görünümün Sağlanması

En iyi ihtimalle ürettikleri saçlar tüy şeklini almıştır. Günümüz modern tıbbında bu bölgelerde saç çıkması ancak saç üreten foliküllerin bu bölgelere sağlıklı bir şekilde taşınması Saç ekimi ile mümkündür. Normalde bir saç kökü 1 yıl ila 5 yıl saç üretir ve daha sonra bu saç telleri döküldükten sonra, kısa bir dinlenme fazından sonra tekrar saç teli üretmeye devam eder. Bu döngü 20-25 kere tekrarlanır. Eğer üretim fazı kısalırsa yirmi veye otuzlu yaşlarda kellik görülebilir. Saçlı derinin arkasında bulunan bölgedeki saç köklerinin saç üretme fazı çok uzun sürmektedir. Saç ekim ile işte bu kökler kel alana taşınmaktadır. Bu ancak modern cerrahi yöntemlerle mümkündür.

Saç Ekimi Nedir?

İngilizce karşılığı “hair transplantation”. “Transplantation” kelimesi için dilimizde ekmek, nakletmek, başka bir yere dikmek gibi karşılıklar bulunmaktadır. Saç ekimi terimi ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır. İlk saç ekimler yirminci yüzyılın ilk yarılarında yapılmıştır. Seksenli yıllara gelindiğinde gelişen cerrahi teknikler ve ekipmanla daha iyi estetik sonuçlar alınmaya başlanmış ve saç ekim daha da yaygınlaşmıştır. Bu yıllarda donor alandaki kökler önce blok halinde cerrahi olarak çıkarılmakta daha sonra mikrogreft ve foliküler ünite greftleri bu dokunun daha küçük parçalara ayrılması ile elde edilmekte idi. Sonuçlar nispeten başarılı olsa da gerek donor alan komplikasyonları gerekse bazı estetik olmayan sonuçlar nedeni ile her zaman yeni yöntemler aranmış ve bu çalışmaların sonucunda greftlerin hazırlanması için blok eksizyonun gerekmediği fue yöntemi geliştirilmiş ve fue saç ekim ismini almıştır. Teorik olarak kelleşmiş her bölgeye ekim yapılabilir. Ön saç çizgisinin geriye çekilmesi, vertekste açılmalar ve orta bölgede kelliğin yanında cerrahiye bağlı gelişmiş skar izlerine de yine nakil yapılabilir. En iyi saç ekim merkezi geçerliliği en fazla kabul görmüş yöntemleri kullanır.

Aday seçimi; ön görüşme, tıbbi hikaye, fizik muayene, saç ekimi öncesi ve sonrası genel sağlık durumuna göre yapılır.

Ankara saç ekim ve tedavi merkezi araştırmaları için bu adrese göz atabilirsiniz http://www.ankarainternationalsacekimi.com

Hastane’de Ameliyathane ortamında işlemin yapılması gerektiğini unutmamalısınız. Operasyonun fiyatları konusunda Doktor muayene sonrası öğrenebilirsiniz, Saç ekimi Merkezi diye bilinen yerler hakkında iyi bilgi almanız gerekebilir.

ISHRS ishrs uluslararası alanda saç nakli çalışmaları yürütmektedir.

 

buyuk_Sac_Ekim_2