Doğal görünüme sahip Saç ekimi

Saç ekimi tanımlandığı ilk yıllardan beri evrim geçirmektedir. Bu evrim sürecinde saç ekimi“tanımlanan alanlarda en yoğun ekimi en doğal ve fark edilmez şekilde yapma” ilkesine göre gelişmiştir. Bu ilke çerçevesinde son yıllarda önemli gelişmeler sağlanmış, seksenli senelerde fut yöntemi ile elde edilen kazanımlar ve deneyimler ve son yıllarda tanımlanan fue yöntemi ile başarıya bir adım daha yaklaşılmıştır.

Saç ekiminde foliküler ünite tanımlaması günümüz modern fue saç ekimi yönteminin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle oldukça iyi anlaşılmalıdır.   Saçlı derideki saç telleri gruplar halinde, kümeler oluşturmakta, bu saç kümelerinin her birine çeşitli deri ekleri eşlik etmektedir. Doğal görünümün sağlanması saç tellerinin foliküler üniteler şeklinde ekilmesi ile mümkün olacaktır.

Donor alandaki foliküler unite greftlerinin elde edilmesi yöntemi ve elde edilen bu greftlerin ekim teknikleri üzerinde tartışmalar devam etmektedir. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi tekniklerinin yumuşak dokuya yaklaşım ve doku transferi prensipleri bu konuda bize yol göstermektedir. Foliküler ünite greftleri elde edilirken, greftlere zarar verilmemeli, donor alandaki saç telleri korunmalı, sonuçta oluşan donor alan morbiditeleri maksimum kazançlarla minimum tutulmalıdır. Foliküler ünite gretlerinin ekimi esnasında yine yumuşak doku travması minimum olmalı, yumuşak dokuya yaklaşım prensiplerinden hiçbir zaman taviz verilememelidir.

Bu tartışmada foliküler ünite greftlerinin elde edilmesi teknikleri ve elde edilen greftlerin ekim teknikleri ile ilgili deneyimler paylaşılmış, genel bir değerlendirme yapılmış, metodoloji ve tekniklerle ilgili avantaj ve dezavantajlar sunulmuştur.

Fue Saç ekiminde Sonuçlar Nasıldır

Foliküler unite elde edilirken temel amaç foliküler ünitenin kendi iç yapısı bozulmadan çevre dokulardan diseke edilerek izole edilmesidir. Bazı klinikler bunu loop kullanarak yapmayı tercih ederken bazı kliniklerde loop kullanılmamaktadır. Bu konudaki tartışma devam etmektedir.

Foliküler unite ekstrasiyonu (FUE) yönteminin en önemli avantajı belki de kısa zamanda maksimum foliküler ünite greftinin minimum donor alan morbiditesi ile elde edilebiliyor olmasıdır.

buyuk_Sac_Ekim_2

Manuel yaklaşımların doku üzerindeki hassasiyeti göz önüne alındığında, hasar oluşmadan toplanan köklerin daha sağlıklı olduğu birçok kaynakta geçmektedir, Merkezi başlangıçtan alınarak geriye doğru belirli doğal açılar ile en sık aralıklarla uygulanması gereken Saç nakli işleminin doktorlar tarafından Hastane’de ameliyathane ortamında gerçekleştirilmesi gerektiği yasalarca belirlenmiş, Ankara Saç ekim merkezi fiyatları gibi bilgilerin izin verilen ilgili yerlerde muayene sonucunda belirtilmektedir.